Житие блаженной Ксении Петербургской

Житие блаженной Ксении Петербургской

Полное житие блаженной Ксении Петербургской Свя­тая бла­жен­ная Ксе­ния ро­ди­лась в пер­вой по­ло­вине XVIII сто­ле­тия от бла­го­че­сти­вых и бла­го­род­ных ро­ди­те­лей; от­ца ее зва­ли Гри­го­ри­ем, а имя ма­те­ри неиз­вест­но. По до­сти­же­нии...
Акафист святой блаженной Ксении Петербургской

Акафист святой блаженной Ксении Петербургской

Акафист святой блаженной Ксении Петербургской Кондак 1 Избра́нная уго́днице Хри­сто́­ва, свя­та́я блаже́нная Ксе́ние, хва­ле́б­ное пе́­ние ти при­но́­сим, чту́ще терпе́ние твое́ и злострада́ние во́льное; ты же, иму́­щи дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, во вся́­ких...